Solderpreek

In 2014 werd ik voor de Museumnacht gevraagd een bijdrage te leveren aan een audiotour in de wonderschone schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder. Deze tour bestond uit zogenaamde 'solderpreken': sprekers van uiteenlopende gezindten en achtergronden moesten de bezoekers aan het denken zetten over thema's die met de geschiedenis van het gebouw verbonden zijn en immer actueel zullen blijven: tolerantie, verdraagzaamheid, diversiteit, van die dingen. Inmiddels is het museum uitgebreid met een extra gebouw, waarin een zogenaamde bezinningsruimte te vinden is. Daar zal mijn preek nu 'semi-permanent' te horen zijn. (Maar pssst, luisteren kan ook stiekem hier.)