Betondroom

In januari 2015, toen ik nog aan de rand van Betondorp woonde, schreef ik een column voor Betondorp: verhalen uit de wijk, een eenmalige uitgave van woningcorporatie Eigen Haard vol verhalen van markante buurtgenoten.